Starburst

1000 kr Play Now

Starburst Features

 • Easy to learn
 • Fast and exciting
 • Win big and often

Starburst Information

 • Game Type: Slots
 • Software: NetEnt

Starburst

1000 kr

Starburst

starburstGame Developer: NetEnt

Starburst is a very popular slot game from the Swedish game developer Net Entertainment (also known as NetEnt). The slot was released in January of 2012, and has since then had a major impact on the online casino world.

Starburst – Introduction

Starburst is a slot with a sci-fi, minimalistic and futuristic theme to it. The design is all about stars and a shiny outer space atmosphere. The slot is very much centered around the unique Wild symbol feature, sometimes called the ”Starburst-Wild”. When the Wild symbol appears on one of the slot wheel positions, it will expand to cover the whole wheel. Starburst has 5 wheels, 3 rows and has a maximum of 10 paylines.

Starburst – Graphics and Sound

The slot has a background of a dark vast outer space. A few small stars are moving around in the background and a planet is visible. The graphics of the game itself and the slot symbols are very well developed with rich and sharp graphics. Constant animations of the background, symbols, turning wheels and possible winnings make the game feel very much alive and exciting to play. The Starburst symbols are mostly shiny stones/jewelry in different colors, as well as a symbol of the classic BAR symbol and the number 7. These last two symbols will get you the biggest winnings in Starburst. The Wild symbol looks like a bursting star (of course, it´s Starburst after all), and this symbol can get you really big winnings together with other symbols.

The sound in the game is very futuristic and synth-based. The music helps the atmosphere of the game to feel calm and enjoyable. When there is a winning combination of symbols, the music picks up and sci-fi inspired sound effects make the pulse go up a notch. When the Wild-symbol appears the music and sound effects gets really exciting and this is a real good adrenalin kick. NetEnt has really managed to deliver well in both graphics and sound in the slot game Starburst.

Starburst Bonus features

The Wild symbol in Starburst is really what this slot game is all about. This Wild symbol is made of a star in the many colors of the rainbow. This Wild symbol is not like in most other slot games. Instead of a “normal Wild” it will spread out to cover the entire wheel where it first appeared, and then give the player an extra spin. The Wild symbol can replace any other symbol to create paylines and winning combinations, and it can only appear on wheel number 2, 3, and 4 (not 1 and 5). If you get a Wild symbol on any of these wheels, the whole wheel will be covered with Wilds, and a new free spin is directly starting. If you get another Wild in any of the remaining wheels (2, 3 or 4) this wheel will also be covered, and a new free spin will start. This is called an Expanding Wild. If you get all the three Wild symbols on the three wheels at the same time, you will most likely win big!

Another bonus feature in Starburst is a feature called “Win both ways”. This means that the player will win if a payline appears from left to right on the slot wheels (like in most slot games) but also if it appears from right to left.

Starburst does not have any Scatter symbols or special bonus games with free spins like many other slot games, but the Wild symbol is instead loaded with special features in itself.

Starburst – Positive and Negative

Starburst has many positive features, for example the beautiful graphics, great sound and very addictive Wild-symbols and the Expanding Wild you can get there. On the negative side, Starburst does not have any other special bonus features except from the Wild symbol and the extra free spin you will get after an appearing Wild.

Starburst Summary

When the sci-fi/space inspired slot game Starburst was released in 2012 from the game developer NetEnt it was instantly enormously popular among casino players. Starburst is a pretty simple slot game but it is still very well made and has beautiful graphics and a rich crispy sound. There is actually only one bonus feature in Starburst and this is the special Wild symbol that looks like a bursting star. If you get one of these symbols on wheel 2-4, you will get a free spin and the chance of an expanding Wild. Even though it is not much to have only one special bonus feature in this slot game, the Wild has an addictive experience to it that many players love. That is one of the reasons that has made Starburst so popular for such a long time.

Review by: http://casino.gratis (Want to contribute and get your link here? Read more.)

Starburst

Starburst Features

 • Futuristisk slot
 • Välgjord grafik
 • Härlig Wild-funktion

Starburst Information

 • Game Type: Slots
 • Software: NetEnt
 • Hjul x Rader : 5 x 3
 • Jackpott : Nej

Starburst

Starburst

starburstSpelutvecklare: NetEnt

Starburst är en väldigt populär slot från den svenska spelutvecklaren NetEnt. Denna slot släpptes i januari 2012, och har sedan dess varit en gigantisk succé i världen för online casino.

Starburst – Introduktion

Starburst är en slot med tema som anspelar på minimalism, futurism och sci-fi. Designen har fokus på stjärnor mot en bakgrund av den yttre rymden. Denna slot har mycket fokus på Wild-symbolen och dess unika funktion, även kallad “Starburst-Wild”. När denna symbol träder fram på något av hjulen, kommer den att expandera över hela hjulet. Starburst har 5 hjul, 3 rader och ett maximalt 10 vinstlinjer.

Starburst – Grafik and Ljud

Denna slot har en bakgrund bestående av en vidsträckt mörk yttre rymd. Ett antal mindre stjärnor förflyttar sig mot bakgrunden samtidigt som en planet syns. Grafiken för spelet i sig och även symbolerna är väl utvecklade med en rik och skarp grafik. Konstanta animationer i bakgrunden, symbolerna, hjulen och potentiella vinster gör att spelet känns oerhört livfullt och underhållande. Symbolerna i Starburst är främst skinande stenar/juveler i olika färger, tillsammans med den klassiska BAR-symbolen samt numret 7. Dessa två symboler är de som ger dig de högsta vinsterna i Starburst. Wild-symbolen ser ut som en stor briserande stjärna, och kommer att kunna ge dig stora vinster tillammans med de andra symbolerna.

Ljudet i spelet är väldigt futuristiskt och synth-baserat. Musiken hjälper till att ge spelet en lugn och trevlig atmosfär under ditt spelande. När det kommer en vinnande kombination av symboler, ökar musiken tillsammans med pigga ljudeffekter inspirerade av sci-fi, vilket bidrar till en pulshöjande upplevelse. När Wild-symbolen kommer upp blir musiken och ljudeffekterna verkligt engagerande, vilket resulterar i att du får en härligt adrenalinkick. NetEnt har verkligen lyckats att leverera hög klass både gällande grafik och ljud i sloten Starburst.

Starburst Bonus funktioner

Wild-symbolen i Starburst är verkligen vad denna slot handlar om. Denna Wild-symbol består av en stjärna i regnbågens färger. Wild-symbolen är inte likadan som i de flesta andra slots. Istället för en “vanlig Wild” kommer denna att sprida sig över hela hjulet där den först uppenbarade sig, och därefter ge spelaren en extra spin. Wild-symbolen kan ersätta alla andra symboler för att ge vinstlinjer och vinnande kombinationer. Denna symbol kan bara uppenbara sig på hjul nummer 2, 3 samt 4 (inte 1 och 5). Om du får en Wild-symbol på något av dessa hjul, kommer hela hjulet att fyllas av Wild och du får direkt en free spin. Om du får ytterligare en Wild på något av de kvarvarande hjulen (2, 3 eller 4), kommer även detta hjul att fyllas av Wild och du får ytterligare en free spins. Detta kallas för Expanderande Wild. Om du får alla tre Wild-symboler på de tre hjulen samtidigt, kommer du säkerligen att vinna väldigt stort!

En annan bonusfunktion i Starburst kallas “Vinn båda hållen”. Detta innebär att spelaren kommer att vinna om symbolerna radar upp sig från vänster till höger (som på andra slots) men även om de radas upp från höger till vänster.

Starburst har inte några Scatter-symboler eller speciella bonusspel med free spins, som det finns på många andra slots. Däremot är Wild-symbolen laddad med mängder av specialfunktioner i sig.

Starburst – Positivt och Negativt

Starburst har många positiva delar, till exempel vacker grafik, bra ljud och en oemotståndlig Wild-symbol som kan expandera över hela hjulet. På den negativa sidan, saknar Starburst andra speciella bonusfunktioner, förutom Wild-Symbolen och de free spins du får genom denna symbol.

Starburst Sammanfattning

När sci-fi/rymd-inspirerade sloten Starburst släpptes 2012 från spelutvecklaren NetEnt, blev den direkt enormt populär bland casinospelare. Starburst är en ganska enkel slot men den är fortfarande oerhört snyggt gjord och har vacker grafik tillsammans med ett rikt ljud. Det finns faktiskt enbart en bonusfunktion i Starburst och detta är den speciella Wild-Symbolen som ser ut som en briserande, regnbågsfärgad stjärna. Om du får en av dessa symboler på hjul 2-4, kommer du att få en free spin och möjligheten till en Expanderande Wild. Även om denna slot enbart har en bonusfunktion, är den som finns oerhört beroendeframkallande och omtyckt av spelarna som älskar spelet. Detta är självfallet en av anledningarna till att Starburst har varit så populärt under en lång tid.

Recension av: http://casino.gratis/sv/ (Vill du bidra och få din länk här? Läs mer.)